All posts tagged bizbuy mail

Hướng dẫn setup mail bizbuy trên android

Mở Setting trên android sau đó tìm đến phần Accounts Trong phần Accounts kéo xuống và nhấn vào Add Account Bước tiếp theo chọn Add Email theo IMAP hoặc POP3 tùy vào nhu cầu Sau khi đã chọn IMAP hoặc POP3 điền địa chỉ email cần thêm vào (Ví dụ : tutorials@nctest.info) Và chọn Manual Setup   Bước tiếp theo phần Incoming Sever Setting điền các thông tin sau . . . Read more