All posts tagged email

Bảo mật 2 bước cho Email thương hiệu

Bảo mật Email thương hiệu bằng điện thoại di động. Khi đăng nhập Email, Google sẽ gửi về điện thoại bạn mã xác minh. Nếu không có mã này bạn sẽ không đăng nhập được vào tài khoản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bảo mật Email tốt hơn. Sau khi . . . Read more