All posts tagged PDF file

Mở nhiều trang PDF trên Illustrator

CÁC BƯỚC ĐỂ MỞ FILE DPF NHIỀU TRANG CÙNG LÚC 1.Tải về script OPEN MULTI-PAGE PDF 2.Cài đặt script OPEN MULTI-PAGE PDF Cài đặt script OPEN MULTI-PAGE PDF bạn chỉ cần giải nén, sau đó copy Open MultiPage PDF.jsx và dán vào thư mục Scripts trong Illustrator theo đường dẫn sau: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator . . . Read more