All posts in Graphic Design

MockUp

Một số file mockup đã có sẵn được tổng hợp phục vụ cho việc dựng hình ảnh sản phẩm gửi khách hàng duyệt. Link trên server: \\192.168.1.224\InnocomFS\#Temp\Mockup Note: Nếu không truy cập được các bạn có thể nhờ anh Đức cấp quyền. Các bạn có cập nhật thêm những mẫu mockup . . . Read more

Mở nhiều trang PDF trên Illustrator

CÁC BƯỚC ĐỂ MỞ FILE DPF NHIỀU TRANG CÙNG LÚC 1.Tải về script OPEN MULTI-PAGE PDF 2.Cài đặt script OPEN MULTI-PAGE PDF Cài đặt script OPEN MULTI-PAGE PDF bạn chỉ cần giải nén, sau đó copy Open MultiPage PDF.jsx và dán vào thư mục Scripts trong Illustrator theo đường dẫn sau: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator . . . Read more