MockUp

Một số file mockup đã có sẵn được tổng hợp phục vụ cho việc dựng hình ảnh sản phẩm gửi khách hàng duyệt.

Link trên server: \\192.168.1.224\InnocomFS\#Temp\Mockup

Note: Nếu không truy cập được các bạn có thể nhờ anh Đức cấp quyền. Các bạn có cập nhật thêm những mẫu mockup mới nếu có để kho mockup của Innocom phong phú hơn nhé.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.