All posts tagged photoshop

MockUp

Một số file mockup đã có sẵn được tổng hợp phục vụ cho việc dựng hình ảnh sản phẩm gửi khách hàng duyệt. Link trên server: \\192.168.1.224\InnocomFS\#Temp\Mockup Note: Nếu không truy cập được các bạn có thể nhờ anh Đức cấp quyền. Các bạn có cập nhật thêm những mẫu mockup . . . Read more